Verhuur voorwaarden

 

 1. Onze prijzen zijn exclusief BTW en transportkosten.
 2. Manco of beschadigde goederen worden de huurder in rekening gebracht.
 3. De goederen worden schoon en in passende verpakking afgeleverd en worden derhalve op dezelfde manier geretourneerd. Indien niet schoon, worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 4. Het risico van de goederen ligt, gedurende de gehele huurperiode totdat de goederen weer in ons bezit zijn, bij de huurder. Upside-down Rental & Facilities stelt zich op geen enkele manier
  aansprakelijk bij schade of letsel.
 5. Wij behouden ons het recht voor om steekproefsgewijs te vragen naar een geldig rij-, legitimatiebewijs of paspoort. Voor de huur van bepaalde goederen kunnen wij om een borgsom vragen. Op de huurovereenkomst zal het borgbedrag komen te staan.
 6. Bij reservering van de goederen is er sprake van huurovereenkomst. Bij annulering van de huurovereenkomst binnen een tijdsbestek van minder dan 7 dagen is er 70% huur verschuldigd. Bij annulering, meer dan 7 dagen voor de afhaal/bezorg datum berekenen wij 20% annuleringskosten excl. BTW.
 7. Onze goederen moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden, de materialen mogen beslist niet nat worden.
 8. De huurder dient de goederen tijdens of onmiddellijk na de in ontvangstneming ervan te controleren. Tellingen op ons magazijn zijn bindend. Klachten van de huurder moeten het verval van het recht te reclameren op de afhaal- / bezorgdag meedelen aan de verhuurder. Vanaf het eerste moment van gebruik van de goederen verliest de huurder het recht tot reclameren.
 9. De overeengekomen prijs geldt voor bezorging of ophalen op de begane grond. Voor bezorging en/of ophalen op andere plaatsen dan begane grond, alsmede voor intern transport, uitpakken, inpakken en afbreken wordt aan huurder arbeidsloon berekend.
 10. Betalingen op rekening dienen binnen 14 dagen te geschieden, na deze termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Betalingen onder € 50,00 dienen contant te worden voldaan. Indien lagere bedragen op rekening plaatsvinden zullen wij € 3,50 administratiekosten in rekening brengen.
 11. Betreft de overeengekomen levertijden kunnen wij geen enkele garantie geven.
 12. De prijzen gelden per stuk per dag, mits anders schriftelijk is overeengekomen.
 13. In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen.

Heb je vragen over onze verhuur voorwaarden, wij staan je graag te woord!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *